ஆங்கில பாடப் பயிற்சி - 4 (Simple Present Tense)

நாம் Grammar Patterns 1, Grammar Patterns 2, Grammar Patterns 3 என மூன்று பாடங்களிலும் ஒரு வார்த்தையை எப்படி 73 விதமாக மாற்றி பயிற்சி செய்யலாம் என்பதனைப் பார்த்தோம். அந்த 73 வார்த்தைகளில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு பாடங்களாக விரிவடையும் என்று நான் ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன்.

அதன்படி Grammar Patterns 1 றின் முதலாவது வாக்கியமான "I do a job" எனும் வாக்கியத்தை விரிவாகவும், அதன் இலக்கண விதிமுறைகளையும் இன்று பார்க்கப் போகின்றோம்.

1. I do a job
நான் செய்கிறேன் ஒரு வேலை.

இந்த "I do a job" எனும் வாக்கியம் ஒரு சாதாரண நிகழ்கால வாக்கியமாகும். இதை ஆங்கிலத்தில் Simple Present Tense அல்லது Present Simple Tense என்று அழைப்பர்.

இந்த "Simple Present Tense"" சாதாரண நிகழ்காலச் சொற்களை எப்படி கேள்வி பதிலாக மாற்றி அமைப்பது என்பதை முதலில் பார்ப்போம்.

Subject + Auxiliary verb + Main verb +
1. I/ You/ We/ They + __ + do a job.
2. He/ She/ It + __ + does a job.

இவ்வாக்கிய அமைப்புகளில் "Auxiliary verb" "அதாவது துணைவினை பயன்படுவதில்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

Auxiliary verb + Subject + Main verb +
1. Do + I/ you/ we/ they + do a job?
2. Does + he/ she/ it + do a job.

இவற்றில் "Auxiliary verb" பயன்படும். அதாவது சாதாரண நிகழ்காலக் கேள்வி வாக்கியங்களின் போது Do/ Does போன்ற துணைவினைகள் முன்பாகவும் "Subject" அதன் பின்னாலும் பயன்படும். இதனை சற்று விளங்கிக்கொண்டோமானால் எந்த ஒரு வாக்கியத்தையும் மிக இலகுவாக கேள்வி பதிலாக மாற்றி அமைத்துவிடலாம்.

இப்பாடத்தை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்து கற்போம்.

கீழே சொடுக்கி ஒலி வடிவாகக் கேட்கலாம்.

சாதரன நிகழ்காலம்.m...

பகுதி 1

Do you do a job?
நீ செய்கிறாயா ஒரு வேலை?
Yes, I do a job
ஆம், நான் செய்கிறேன் ஒரு வேலை.
No, I don’t do a job. (do + not)
இல்லை, நான் செய்கிறேனில்லை ஒரு வேலை.

Do you speak in English?
நீ பேசுகிறாயா அங்கிலத்தில்?
Yes, I speak in English.
ஆம், நான் பேசுகிறேன் ஆங்கிலத்தில்
No, I don’t speak in English. (do + not)
இல்லை, நான் பேசுகிறேனில்லை ஆங்கிலத்தில்.

Do you go to school?
நீ போகிறாயா பாடசாலைக்கு?
Yes, I go to school.
ஆம், நான் போகிறேன் பாடசாலைக்கு.
No, I don’t go to school. (do + not)
இல்லை, நான் போகிறேனில்லை பாடசாலைக்கு.

Do you love me?
நீ காதலிக்கிறாயா என்னை?
Yes, I love you.
ஆம், நான் காதலிக்கிறேன் உன்னை.
No, I don’t love you. (do + not)
இல்லை, நான் காதலிக்கவில்லை உன்னை.

மேலே I (நான்) என்று பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இடங்களிற்கு "You, We, They - நீ/ நீங்கள்/ நாங்கள்/ நாம்/ அவர்கள்/அவைகள்" என மாற்றி எழுதி பயிற்சி செய்துப் பாருங்கள்.

கீழே 50 வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றையும் பயிற்சி செய்யுங்கள். அதன் பின்பு மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உதாரணங்களை பின்பற்றி கேள்வி பதில் வாக்கியங்களாக நீங்களாகவே அமைத்து பயிற்சி செய்யுங்கள்.

1. I get up early every day.
நான் எழுகிறேன் அதிகாலையில் ஒவ்வொரு நாளும்.

2. I brush my teeth twice a day.
நான் துலக்குகிறேன் என் பற்களை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு தடவை.

3. I have a bath.
நான் குளிக்கிறேன்.

4. I have breakfast.
நான் உண்கிறேன் காலை உணவு.

5. I travel by bus.
நான் பயணம் செய்கிறேன் பேருந்தில்.

6. I go to school.
நான் போகிறேன் பாடசாலைக்கு.

7. I go to Kowloon Park every Sunday.
நான் போகிறேன் கவுலூன் பூங்காவிற்கு ஒவ்வொரு ஞாயிறும்.

8. I read a book.
நான் வாசிக்கிறேன் ஒரு புத்தகம்.

9. I write an article.
நான் எழுதுகிறேன் ஒரு கட்டுரை.

10. I like chocolate ice-cream.
நான் விரும்புகிறேன் கொக்கோப்பழக் குளிர்களி.

11. I pay the loan.
நான் செலுத்துகிறேன் கடன்.

12. I borrow some books from my friend.
நான் இரவல் வாங்குகிறேன் சில புத்தகங்கள் எனது நண்பனிடமிருந்து.

13. I leave from class.
நான் வெளியேறுகிறேன் வகுப்பிலிருந்து.

14. I try to go.
நான் முயற்சி செய்கிறேன் போவதற்கு.

15. I have a rest.
நான் எடுக்கிறேன் ஓய்வு.

16. I answer the phone.
நான் பதிலளிக்கிறேன் தொலைப்பேசிக்கு.

17. I watch a movie.
நான் பார்க்கிறேன் ஒரு திரைப்படம்.

18. I worry about that.
நான் கவலைப்படுகிறேன் அதைப் பற்றி.

19. I drive a car.
நான் ஓட்டுகிறேன் ஒரு மகிழுந்து.

20. I read the news paper.
நான் வாசிக்கிறேன் செய்தித் தாள்.

21. I play football.
நான் விளையாடுகிறேன் உதைப்பந்தாட்டம்.

22. I boil water.
நான் கொதிக்கவைக்கிறேன் தண்ணீர்.

23. I have some tea.
நான் அருந்துகிறேன் கொஞ்சம் தேனீர்.

24. I do my homework.
நான் செய்கிறேன் எனது வீட்டுப்பாடம்.

25. I deposit money in the bank.
நான் வைப்பீடு செய்கிறேன் காசை வங்கியில்.

26. I wait for you.
நான் காத்திருக்கிறேன் உனக்காக.

27. I operate the computer.
நான் இயக்குகிறேன் கணனி(யை)

28. I follow a computer course.
நான் பின்தொடர்கிறேன் ஒரு கணனிப் பாடப்பயிற்சி.

29. I practice my religion.
நான் பின்பற்றுகிறேன் என் மதத்தை.

30. I listen to news.
நான் செவிமடுக்கிறேன் செய்திகளுக்கு.

31. I speak in English.
நான் பேசுகிறேன் ஆங்கிலத்தில்.

32. I prepare tea.
நான் தயாரிக்கிறேன் தேனீர்.

33. I help my mother.
நான் உதவுகிறேன் எனது தாயாருக்கு.

34. I celebrate my birthday.
நான் கொண்டாடுகிறேன் எனது பிறந்த நாளை.

35. I enjoy Tamil songs.
நான் இரசிக்கிறேன் தமிழ் பாடல்களை.

36. I negotiate my salary.
நான் பேரம்பேசுகிறேன் எனது சம்பளத்தை.

37. I change my clothes.
நான் மாற்றுகிறேன் எனது உடைகளை.

38. I go to market.
நான் போகிறேன் சந்தைக்கு.

39. I choose a nice shirt.
நான் தெரிவுசெய்கிறேன் ஒரு அழகான மேற்சட்டை.

40. I buy a trouser.
நான் வாங்குகிறேன் ஒரு காற்சட்டை.

41. I love Tamil.
நான் நேசிக்கிறேன் தமிழை.

42. I remember this place.
நான் நினைவில் வைத்துக்கொள்கிறேன் இந்த இடத்தை.

43. I take a transfer.
நான் எடுக்(பெறு)கிறேன் ஒரு இடமாற்றம்.

44. I renovate the house.
நான் புதுபிக்கிறேன் வீட்டை.

45. I give up this habit.
நான் விட்டுவிடுகிறேன் இந்த (தீய)பழக்கத்தை.

46. I fly to America.
நான் பறக்கிறேன் (விமானத்தில்) அமெரிக்காவிற்கு.

47. I solve my problems.
நான் தீர்க்கிறேன் எனது பிரச்சினைகளை.

48. I improve my English knowledge.
நான் விருத்திச்செய்கிறேன் எனது ஆங்கில அறிவை.

49. I practice English at night.
நான் பயிற்சி செய்கிறேன் ஆங்கிலம் இரவில்.

50. I dream about my bright future.
நான் கனவு காண்கிறேன் எனது பிரகாசமான எதிர்காலத்தை (பற்றி).

பகுதி 2

மேலே "பகுதி 1" ல் உள்ள 50 வாக்கியங்களையும் கேள்வி பதிலாக மாற்றி பயிற்சி செய்யும் படி கூறியிருந்தேன். இப்பொழுது அதே 50 வாக்கியங்களையும் He / She / It போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தி வாக்கியங்கள் அமைத்து பயிற்சி செய்துப்பாருங்கள்.

கவனிக்கவும்:
சாதாரண நிகழ்காலத்தில் He/ She/ It போன்ற மூன்றாம் நபர் ஒருமை "Third Person Singular" வாக்கியங்களின் போது எப்பொழுதும் பிரதான வினைச்சொல்லுடன் s, es  போன்ற எழுத்துக்கள் இணைந்து பயன்படும் என்பதை மறவாதீர்கள். மேலும் He/ She/ It Infinitive + e, es அட்டவணையை ஒருமுறை பார்த்துக்கொள்ளவும்.

Grammar Patterns 2 ல் முதலாவது வார்த்தை எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதனை பார்த்தும் அறிந்துக்கொள்ளலாம்.

மேலும் சில உதாரணங்கள்:

He does a job. - அவன் செய்கிறான் ஒரு வேலை.
She does a job. - அவள் செய்கிறாள் ஒரு வேலை.
It does a job. - அது செய்கிறது ஒரு வேலை.

He speaks in English - அவன் பேசுகிறான் ஆங்கிலத்தில்.
She speaks in English. - அவள் பேசுகிறாள் ஆங்கிலத்தில்.
It speaks in English. - அது பேசுகிறது ஆங்கிலத்தில்.

இப்பொழுது "Third Person Singular" வாக்கியங்களை எவ்வாறு கேள்வி பதிலாக மாற்றி அமைப்பது என்பதைப் பார்ப்போம்.

Auxiliary verb + Subject + Main verb +?
2. Does + he/ she/ it + do a job?

கேள்வி வாக்கியங்களின் போது "Auxiliary verb" அதாவது துணைவினை 'Does' வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்திலும் "Subject" அதன் பின்னாலும் அமையும் என்பதை நினைவில் வையுங்கள்.

Does he do a job?
அவன் செய்கிறானா ஒரு வேலை?
Yes, he does a job
ஆம், அவன் செய்கிறான் ஒரு வேலை.
No, he doesn’t do a job. (does + not)
இல்லை, அவன் செய்கிறானில்லை இரு வேலை.

Does he speak in English?
அவன் பேசுகிறானா அங்கிலத்தில்?
Yes, he speaks in English.
ஆம், அவன் பேசுகிறான் ஆங்கிலத்தில்
No, he doesn’t speak in English. (does + not)
இல்லை, அவன் பேசுகிறானில்லை ஆங்கிலத்தில்.

Does she go to school?
அவள் போகிறாளா பாடசாலைக்கு?
Yes, she goes to school.
ஆம், அவள் போகிறாள் பாடசாலைக்கு.
No, she doesn’t go to school. (does + not)
இல்லை, அவள் போகிறாளில்லை பாடசாலைக்கு.

குறிப்பு:

He - அவன்
'அவன்' எனும் சுட்டுப்பெயருக்குப் பதிலாக ஆண்களின் பெயர்களை பயன்படுத்தலாம்.

She - அவள்
'அவள்' எனும் சுட்டுப்பெயருக்குப் பதிலாக பெண்களின் பெயர்களை பயன்படுத்தலாம்.

It - அது
'அது' எனும் சுட்டுப்பெயருக்குப் பதிலாக பிற பொதுவான எந்த பெயர்களையும் பயன்படுத்தலாம்.

உதாரணம்:

He/ She/ It - makes a coffee - (make)
He/ She/ It - thinks about that (think)
He/ She/ It - loves ice-cream. (love)

Suvethine makes a coffee. - சுவேதினி தயாரிக்கிறாள் ஒரு கோப்பி.
Sarmilan loves his motherland. - சர்மிலன் நேசிக்கின்றான் அவனது தாயகத்தை.

விதிமுறைகள்:

வினைச் சொற்களின் கடைசி எழுத்து “y” ல் முடிவடைந்திருந்தால் அதனுடன் “ies” இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும். (விதி விலக்கானவைகளும் உண்டு)

உதாரணம்:

try - tries
worry - worries

அதேப்போன்று “s”, x”, z”, ch”, sh”, o" போன்ற எழுத்துக்கள் வினைச் சொல்லின் கடைசியாக வந்திருந்தால் அதனுடன் “es” இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

உதாரணம்:

do - does
go - goes
have - has

('have' என்பது 'has' என முழுச்சொல்லே மாறி பயன்படும்.)

குறிச்சொற்கள் (Signal Words)

நிகழ்கால வினைச் சொற்களுடன் பயன்படும் குறிச்சொற்கள்:

always
often
usually
sometimes
seldom
never
every day
every week
every year
on Monday
after school


உதாரணமாக ஒரு நண்பர் அல்லது உறவினர் உங்களிடம் " நீ எங்கே வசிக்கிறாய்?" என்று கேட்டால், எவ்வாறு பதிலளிக்க வேண்டும் என்பதை கவனியுங்கள்.

Where do you live?
எங்கே நீ வசிகிறாய்?

I live in Hong Kong.
நான் வசிக்கிறேன் ஹொங்கொங்கில்.

இப்பதிலை சற்று கவனியுங்கள்,  "நான் வசிக்கிறேன் ஹொங்கொங்கில்" என்று நீங்கள் சாதாரண நிகழ்காலத்தில் பதிலளித்துள்ளீர்கள். இப் பதில் ஒரு வரையரைக்குள் உட்படாமல் இருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம். அதாவது நேற்றும் ஹொங்கொங்கில் வசித்துள்ளீர்கள். இன்றும் ஹொங்கொங்கில் வசிக்கின்றீர்கள். நாளையும், ஹொங்கொங்கில் வசிக்கலாம். எனவே உங்கள் பதில் பொதுப்படையானதாகவே அமைகின்றது என்பதை கருத்தில் கொள்க.

இதுப்போன்ற சந்தர்பங்களில் "செயல்" முக்காலத்தையும் குறிக்கும் பொது நிகழ்வாகவே பயன்படும். கீழேயுள்ள விளக்கப்படங்களை கவனியுங்கள்.

விளக்கப்படங்கள் (diagrams)

விளக்கப்படம் 1

விளக்கப்படம் - 2 ல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, ஒரு குறிப்பிட்ட வரையரைக்குள் நிகழும் நிகழ்காலத்தை குறிக்கும் விதமாகவும் சில வாக்கியங்கள் பயன்படும்.

விளக்கப்படம் 2


சரி! இனி உங்கள் பயிற்சிகளை தொடருங்கள்.

இப்பாடம் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருப்பின் பின்னூட்டம் இட்டோ அல்லது முகப்பில் காணப்படும் எனது மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ தொடர்புக்கொள்ளலாம்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் HK Arun
Download As PDF

69 comments:

கருப்பன் (A) Sundar said...

நல்ல தொடர் என் தம்பிக்கு ரெக்கமன்ட் பண்ணியிருக்கிறேன்.

HK Arun said...

நன்றி

கருப்பன் அவர்களுக்கு

Anonymous said...

It is realy excelent you are so helpfull us

Thanks
Syed
Dubai

ஆதிநாராயணன் said...

I am new to learn the English. Can u guide me for the learning of English.
I am having the following doubts,
You are mentioning the Question
1. Do you speak in English?
Yes i speak in English
Same way how i do a framing a questions for we/i/he/she/it/they.

Do he speak in english?
Yes he speak in english

Do we speak in english?
Yes we speak in english.

Do they speak in english?
Yes they speak in english.

Do it speak in english?
Yes it speak in englsh.

Do she speak in english?
Yes she speak in english.

HK Arun said...

அன்புடன் ஆதிநாரயணன்.

I
You
We
they
இவற்றின் கேள்வி வாக்கியங்களின் போது “Do” பயன்படுத்த வேண்டும்.

He
She
It
இவற்றின் பொழுது “Does” பயன்படுத்த வேண்டும்.

பாடத்தில் தெளிவாக காட்டப்பட்டுள்ளதே! திரும்பவும் பாருங்கள் விளங்கிக்கொள்ளலாம்.

நன்றி

ஆதிநாராயணன் said...

Ok thanks Arun.k I understood. I missed out.

Unknown said...

Dear Sir
pl give me all lesson in one Book format
Thanks
K.Chandran

HK Arun said...

-Kumaresan

விரைவில்

mkr said...

எனது நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கு உங்களது வலைத்தளம் தெரிந்து இருக்கு.நல்லதோர் முயற்சி.ஆங்கில இலக்கணம் கற்றுக் கொள்ள இங்கு வருபவர்கள் அனைவரும் உங்களை மனதார பாரட்டுவார்கள்

HK Arun said...

-mkr

//எனது நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கு உங்களது வலைத்தளம் தெரிந்து இருக்கு.//

மிக்க மகிழ்ச்சி. தற்போது PDF கோப்புகளாக பதிவிறக்கி பயன்படுத்தும் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இணைய அணுக்கம் இல்லாத இடங்களில் இருப்போருக்கு நிச்சயம் உதவும் என நினைக்கிறோம். நன்றி

Anonymous said...

Do I do a job ?
Yes,You do a job
No, You don't do a job
Do I speak in English?
Yes,You speak in english.
No,You don't speak in english.

HK Arun said...

- sathish
Do I do a job ?
நான் செய்கிறேனா ஒரு வேலை?
Yes,You do a job
ஆம், நீ செய்கிறாய் ஒரு வேலை
No, You don't do a job
இல்லை, நீ செய்யவில்லை ஒரு வேலை

தன்னை தானே கேள்வி கேட்பதுப் போலவும் எழுதலாம்.

Anonymous said...

Thanks! Arun sir

Anonymous said...

Do We speak in English?
Yes,We speak in English.
No,We don't speak in English

Do We love me?
Yes,We love you.
No,We don't love you.

This is correct please tell me.

Anonymous said...

Do they love me?
Yes,They love you.
No,They don't love you.

Do they speak in English?
Yes,They speak in English.
No,They don't speak in English.

This is correct please tell me arun sir.

HK Arun said...

Do we speak in English?
நாங்கள் பேசுகிறோமா ஆங்கிலத்தில்?
Yes, we speak in English.
No, we don't speak in English

Do we love me? (பிழையான கேள்வி)
நாங்கள் காதலிக்கிறோமா என்னை? என்று எப்பொழுதாவது கேள்வி கேட்பீர்களா? கேள்விகளை கேட்கும் முன்பு, தமிழில் எப்படி கேள்வி கேட்பீர்கள் என்று சிந்தித்துப்பாருங்கள்.

Do you love me?
Do you love me?
நீ என்னை காதலிக்கிறாயா?
நீங்கள் என்னை காதலிக்கிறீர்களா?
(You ஒருமையாகவும் பன்மையாகவும் பயன்படும்)

Yes, we love you.
ஆம், நாங்கள் உன்னை/உங்களை காதலிக்கிறேன். காதலிக்கிறோம்
No, we don't love you.
இல்லை நாங்கள் உன்னை/உங்களை காதலிக்கவில்லை.

ஆனால் “Love” எனும் சொல்லுக்கு “காதல்” எனும் பொருளைத்தவிர வெவ்வேறு பொருள்கள் உள்ளன. இங்கே பார்க்கவும்.

Unknown said...

true or flase please

Unknown said...

நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி நன்றி

SS BABU said...

It is really Marvellous , I never seen any grammar book as your lesson.It is so clear explanation and any one can study easily. Thanks a lot for you effort .... BY SURESH BABU,MALDIVES

Kenneth said...

how to write - I borrow some books from my friend in simple present tense by using she/he/it.

HK Arun said...

- India

He borrows some books from his friend.

She borrows some books from her friend.

It borrows some books from its friend.

என எழுதுங்கள்.

selvam said...

அண்ணா நான் புதியவன் இந்த முக பக்கத்திற்கு . என்னுடைய வாக்கிய அமைப்பு சரியாக உள்ளதா என்று பார்த்து சரி செய்யுங்கள் .
This morning i did call my Company electrician do for servicing those air-con machine's when the free. but they dose replayed to me they will come to do repair those machine's after lunch as soon as possible .

please re-correct me

thanks
http://sowmiyaselvan.blogspot.com/

அண்ணன் அருண் வழி அங்கிலம் அறிவோம்

C.Ayothiraman said...

வணக்கம், வாழ்க வளமுடன் அருண் சார்,
ஒரு சந்தேகம், DO எனும் துணைவினைசொல்லை பயன்படுத்தி எல்லா கேள்வி வாக்கியங்களையும் சாதாரண நிகழ் காலத்தில் அமைக்கலாம? உதாரணம் ; do you like coffee? இதுபோல் do you are in hotel ? தயவுசெய்து தெளிவுபடுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி வாழ்க வளமுடன்.

Unknown said...

Hi Arun,

I have one doubt. The following sentences are right.

Does he have a bath?
Yes, He has a bath.
No, He doesn't have a bath.

Thanks,
jeeva

HK Arun said...

- C.Ayothiraman

//do you are in hotel?//

இப்படி கேள்விகள் அமையாது.

Do you ...
Are you ...

Simple Present
Present Continuous பாடங்களைப் பாருங்கள். விரிவான விளங்கள் உள்ளன.

HK Arun said...

- jeeva

//I have one doubt. The following sentences are right.//

ஆம்!

மூன்றாம் நபர் ஒருமை (affirmative) வாக்கியங்களின் போது "has" பயன்படும்.

கேள்வியின் போதும், எதிர்மறையின் போதும் "have" பயன்படும்.

C.Ayothiraman said...

thank you sir

durai said...

dear sir,


i am looking this site is very useful

first thanks for you

i am improving the english knowledge

thank you sir,

tamizharasu said...

THANK YOU FOR YOUR SERVICE

THIS SITE IS VERY USEFUL

govind suresh said...

could you explain about complex, compound sentance? and difference about will, would and can, could

rajesh.k said...

Hi Arun What is the differents between didnt and doesnt..say for Eg: she didnt do that and she doesnt do...can you explain me please?


Rajesh.Kalai

rajesh.k said...

Hi Arun i have one question..where we used didnt and where we used doesnt? bocz he she it this three we may use both doesnt and didnt..can u explain me the differences between the didnt and doesnt?

Tnx

Rajesh

dinesh kumar said...

this site very useful...thank u continue your job

dinesh kumar said...


thank u.continue ur job

Noorul said...

Hi,
I am new to this valuable website.I have a doubt .You mentioned.
I have a bath.
நான் குளிக்கின்றேன்.
But I say. I have a car
என்னிடம் ஒரு கார் உள்ளது.
What should i do to get clear idea about this?
Thanks
Noorul

gnaneswaran said...

good english

gnaneswaran said...

this web site very usefull

gnaneswaran said...

good english

Unknown said...

whata wonderful teacher.

Thank you sir,

Regards
suresh.s

muthu said...

sir tell me did and didnot not used for present tense please tell me the example

Unknown said...

sir
I have one doubt .
Does he get up early at 6.30?
yes, he gets up early at 6.30.

murugan said...

thanks to all over lessons, iam really celebrate this. thank you so much.

tharunaya said...

dear sir
in present simple, if i write like - he "eats" rice is it correct sir?

Unknown said...

Dear Mr. Arun,
Thanks lot! This is fantastic site to learn English , This will referred to my friends...

Sir, This coming month i'm going to South Africa. I have got selected for job. So, How can i improve more in English Fluency ? I have been learning English Everyday . Although, i have no more sanctification in English fluency.
Please, Guide me , How will i speak English fluently? If we speaking in Office , Is this learning is perfect to me?

உணர்வுகளின் துடிப்பு said...

nichayamaaka ethu oru nalla muyachi naan ethi varaveerkkiren

Vishnu R said...

Dear HK Arun,

Hats off for your effort!
It eliminates my Inferiority complex about speaking in english.
Its better if you make hard copy of this and we can distribute to the tamil medium students

Thanks

R.Vishnu

Unknown said...

. I wake up too early every day/// இதை எப்படி பயிற்சி செய்வது.... தயவு செய்து விளக்க இயலுமா?

Unknown said...

I wake up too early every day// இது போன்ற வார்த்தைகளை எப்படி பயிற்சி செய்வது..... தயவு செய்து சிறுது விளக்குங்களேன்.

Hi said...

this blog more help with me,thanks.

Unknown said...

thankyou
by jahangeer
i want full book format

Unknown said...

dear friend,i want to still more lession........please improve it......

Unknown said...

Hello sir,
very Thanks for giving this much information...
This is very usefule for me and my friends...
sir is there any book with this full information..if is there please inform me sir..

Unknown said...

Hello Sir,
Thanks For Giving More Inforamtion For Us,
This Is Very Useful For Me and My Friends..
I also Faced More Communication Pblms in My Company..
Now after seeing this blog i have the confident ...
keep this good service sir..
this is my request..
more peoples have good confident ..bcoz that much is useful for tamil medium peoples..

Unknown said...

Hi Arun
It is very useful site.

ramalingam105 said...

it is really a worthy work done by Mr.HK Arun for the sake of people who don't have English knowledge and working in abroad.

Unknown said...

Nandri Anna

Unknown said...

Nandri Anna

Unknown said...

Nandri Anna

anandhi said...

hello sir
really u r great. thank u very much, tamil to english grammer madiri hindi to english grammer katrukkolla mudiuma? pls

Unknown said...

nice thala

SanthoshKumar said...

Very Nice. I am always referring this site.


I have one doubt in simple present tense. When should we use HAVE in simple present tense and in which situation we need to use. Could you please clarify my doubts.


Regards
Santhosh


Karthick said...

This page is very useful...:-)

RAMESH said...

ok nice

Unknown said...

i want to know the the verb ending difference in tamil between past tense and present tense...especially for plural persons i.e., they, we... also i need present perfect tense verb ending in tamil

Unknown said...

you are doing such a great job

Unknown said...

very usefull thank you sir

Unknown said...

Great service for society Sir, I have already introduced this site to some of my friends and colleagues.. I have been learning this site from last week. Thanks again sir. When i have free times in the office i used to study your site,,

Unknown said...

Where use do does did of as us done may might these their them they those sir

www.faseela.com said...

thanks sir very use full

Post a Comment