ஆங்கில பாடப் பயிற்சி 7 (have/ have got)

நாம் ஏற்கெனவே Grammar Patterns 1, 2, 3 களில் ஒரு (Verb) வினைச்சொல்லை 73 ன்று விதமாக மாற்றி பயிற்சி செய்தோம். Grammar Patterns 4 கில் ஒரு பெயர்ச்சொல்லை (Noun) 32 விதமாக மாற்றியும் பயிற்சி செய்தோம்.

இன்றைய "கிரமர் பெட்டர்ன்" சற்று வித்தியாசமானது. அதாவது “இருக்கிறது” (have) எனும் சொல்லை மையமாகக்கொண்டே இன்றைய “கிரமர் பெட்டனை” நாம் வடிவமைத்துள்ளோம்.

Have எனும் சொல்லின் தமிழ் அர்த்தம் “இருக்கிறது” என்பதாகும். உதாரணமாக "I have work." எனும் வாக்கியத்தை தமிழில் மொழிப்பெயர்த்தால் “எனக்கு இருக்கிறது வேலை” என்று வரும். இந்த வார்த்தையை “எனக்கு இருக்கிறது வேலை, இருந்தது, இருக்கலாம், இருக்கும், இருந்திருக்கும், இருந்திருக்கலாம்" என 23 ன்று வாக்கியங்களாக மாற்றி இன்று பயிற்சி செய்யப் போகின்றோம்.

நாம் ஏற்கெனவே பயிற்சி செய்த மற்ற Grammar Patterns களைப் போல் இந்த கிரமர் பெட்டர்னையும் வாய்ப்பாடு பாடமாக்குவதைப் போன்று மனப்பாடம் செய்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் புதிதாக இந்த “ஆங்கிலம்” தளத்திற்கு வருகைத் தந்தவரானால், Grammar Patterns 1 லிருந்தே உங்கள் பயிற்சிகளை தொடரும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதுவே இப்பாடப் பயிற்சியைத் தொடர இலகுவாக இருக்கும்.


சரி இன்றைய பாடத்தைத் தொடருவோம்.

Practice the following Grammar Patterns Daily

1. I have work.
2. I have got work.
எனக்கு இருக்கிறது வேலை.

3. I don’t have work.
4. I haven't got work.
எனக்கு இல்லை வேலை.

5. I had work.
எனக்கு இருந்தது வேலை.

6. I didn't have work.
எனக்கு இருக்கவில்லை வேலை.

7. I may have work.
8. I might have work.
9. I may be having work.
எனக்கு இருக்கலாம் வேலை.

10. I must have work.
எனக்கு இருக்க வேண்டும் வேலை.

11. I should have work.
எனக்கு இருக்கவே வேண்டும் வேலை.

12. I ought to have work.
எனக்கு எப்படியும் இருக்கவே வேண்டும் வேலை.

13. I must be having work.
எனக்கு நிச்சயம் இருக்கவேண்டும் வேலை.

14. I could have had work.
எனக்கு இருக்க இருந்தது வேலை.

15. I should have had work.
எனக்கு இருக்கவே இருந்தது வேலை.

16. I may have had work.
எனக்கு இருந்திருக்கலாம் வேலை.

17. I must have had work.
எனக்கு நிச்சயமாக இருந்திருக்க வேண்டும் வேலை.

18. I would have had work.
எனக்கு இருந்திருக்கும் வேலை.

19. I shouldn't have had work.
எனக்கு அநாவசியம் இருந்தது வேலை.

20. I needn't have had work.
எனக்கு அநாவசியம் இருந்தது வேலை.

21. I will have work.
எனக்கு இருக்கும் வேலை.

22. I won't have work.
எனக்கு இருக்காது வேலை.

23. I wish I had work.
எவ்வளவு நல்லது எனக்கு இருந்தால் வேலை.

Homework:

இன்று நாம் கற்ற இந்த "கிரமர் பெட்டர்னை" போன்று கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைகளையும் 23 விதமாக மாற்றி எழுதி, வாசித்து பயிற்சி செய்யுங்கள்.

1. I have an interview
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு நேர்முகத்தேர்வு.
2. I have money
எனக்கு இருக்கிறது பணம்.
3. I have a Tamil dictionary
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு தமிழ் அகராதி.
4. I have a kind heart.
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு இரக்கமான இதயம்.
5. I have two brothers and three sisters
எனக்கு இருக்கிறார்கள் இரண்டு சகோதரர்களும் மூன்று சகோதரிகளும்.
6. I have fever.
எனக்கு இருக்கிறது காய்ச்சல்.
7. I have cough and cold.
எனக்கு இருக்கிறது இருமலும் தடுமலும்.
8. I have a beautiful house
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு அழகான வீடு.
9. I have a car
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு மகிழூந்து.
10. I have pass port.
எனக்கு இருக்கிறது கடவுச்சீட்டு.

ஓர்/ஒரு என்பதற்கு "a" என்றும் "an" என்றும் இரண்டு விதமாக ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்துகின்றோம். இவ்வேறுப்பாட்டை Use a/an - Vowels and Consonant பாடத்தில் பார்க்கவும்.

குறிப்பு:

“இருக்கிறது” எனும் சொல்லின் ஆங்கில அர்த்தம் "have" ஆகும். இந்த “have” எனும் சொல் குறிப்பாக “இருக்கிறது” என்று பொருள்பட்டாலும், அது தனக்கே, அல்லது தனக்கு சொந்தமாகவே இருக்கிறது எனும் உரிமையைக் குறிக்க பயன்படும் சொல் என்பதை மனதில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

இவற்றை நான்கு விதமாக பிரித்துப் பார்க்கலாம்.

1. "Possession" உரிமை அல்லது உடமை போன்றவற்றை குறிப்பிடுவதற்கு:

உதாரணம்:

Does he have a car?
அவனுக்கு இருக்கிறதா ஒரு மகிழூந்து?

Do you have a beautiful house?
உனக்கு இருக்கிறதா ஒரு அழகான வீடு?

2. "Relationships" உறவுமுறைகள் தொடர்பாக பேசுவதற்கு:

உதாரணம்:

How many brothers do you have?
எத்தனை சகோதரர்கள் உனக்கு இருக்கிறார்கள்?

3. "Illnesses" நோய்கள் தொடர்பாக பேசுவதற்கு:

உதாரணம்:

Do you have fever?
உனக்கு இருக்கிறதா காய்ச்சல்?

Do you have cough and cold?
உனக்கு இருக்கிறதா இருமலும் தடுமலும்?

4. "Characteristics" பிரத்தியேகமான, சிறப்பியல்புகள் தொடர்பாகப் பேசுவதற்கு:

Do you have an interview?
உனக்கு இருக்கிறதா ஒரு நேர்முகத்தேர்வு?

Do you have a kind heart?
உனக்கு இருக்கிறதா ஓர் இரக்கமான இதயம்?

உரிமைகள் உடமைகள் பற்றியோ, உறவு, நட்பு குறித்துப் பேசும் போதோ, நோய்கள் தொடர்பாகப் பேசும் போதோ, சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி குறிப்பிடும் போதோ "Have" அல்லது "have got" எனும் இரண்டில் எதைவேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். இரண்டும் ஒரே அர்த்தத்தைக் குறிக்கும் நிகழ்காலச் சொற்களாகும்.

I have work.
I have got work. இவ்விரண்டு சொற்களுக்கும் "எனக்கு இருக்கிறது வேலை" என்றே தமிழாக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதைக் கவனிக்கவும். have/ have got எனும் இரண்டு சொற்பதங்களுமே ஒரே மாதிரியான அர்த்தத்தையே தருகின்றது என்பதை மனதில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

கவனிக்கவும்:

இங்கே நாம் "have got" என்று பயன்படுத்தியிருப்பதால், இங்கு காணப்படும் "got" எனும் சொல் "get" இன் Past Tense/Past Participle லாக வரும் "got" என கருதிவிடவேண்டாம்.

இந்த have, have got எனும் இரண்டு நிகழ்காலச் சொற்களையும் கேள்வி பதிலாக மாற்றும் போது எவ்வாறான வேறுபாடுகள் தோன்றுகின்றன என்பதைக் கீழே கவனியுங்கள்.

Do you have a cold?
Have you got a cold?

Yes, I have a cold.
Yes, I have got a cold.

Do you have a house in the country?
Have you got a house in the country?
Yes, I have a house in the country.
Yes, I have got a house in the country.

Do you have any brothers or sisters?
Have you got any brothers or sisters?
No, I don’t have any brothers or sisters.
No, I haven’t got any brothers or sisters.

சரி! பயிற்சிகளைத் தொடருங்கள்.

இது மிக மிக இலகுவான ஒரு பாடப் பயிற்சி முறையாகும். மீண்டும் அடுத்தப் பாடத்தில் சந்திப்போம். அதற்கு முன்பாகவே இந்த "கிரமர் பெட்டன்களை" மனப்பாடம் செய்துக்கொள்ளுங்கள்.

இப்பாடம் தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் விளக்கங்கள் தேவைப்படின் பின்னூட்டம் இட்டோ அல்லது முகப்பில் காணப்படும் எனது மின்னஞ்சல் ஊடாகவோ தொடர்புக்கொள்ளுங்கள். அதேவேளை உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும் மறவாதீர்கள்.

நன்றி!அன்புடன்
அருண் HK Arun

Download As PDF

23 comments:

தமிழ்நெஞ்சம் said...


ஆங்கிலம் பயில அருமையான மென்னூல்கள்


Thank you Dear Dude.

By
TamilNenjam

Arun said...

Dear TamilNenjam

Thanks for your efforts...

Anonymous said...

I have money
எனக்கு இருக்கிறது பணம். this word is i don't understand sentence of the meaning. i think என்னிடம் இருக்கிறது பணம் this is correct sentence.what is the reason tell me please

HK Arun said...

-அனானிக்கு
// i think என்னிடம் இருக்கிறது பணம் this is correct sentence.what is the reason tell me please//

இந்த கிரமர் பெட்டனின் முதல் வாக்கியத்தைப் பாருங்கள்.

"1. I have work.
2. I have got work.
எனக்கு இருக்கிறது வேலை." என்றே எழுதப்பட்டுள்ளது.

"எனக்கு வேலை இருக்கிறது." என்பதற்கும்
"என்னிடம் வேலை இருக்கிறது." என்பதற்கும் எவ்வளவு வேறுப்பாடு என்பதை சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

"I" எனும் ஆங்கிலச் சொல்லுக்கான தமிழ் அர்த்தம் "நான்" என்றும் சில இடங்களில் "எனக்கு" என்றுமே பயன்படும்.

தவிர "கிரமர் பெட்டன்" என்பது பல வாக்கிய அமைப்புகள் ஒருங்கே பொருந்துவிதமாக அமைப்பதேயாகும். எடுத்துக்காட்டாக

1. I have an interview
எனக்கு இருக்கிறது ஒரு நேர்முகத்தேர்வு.

5. I have two brothers and three sisters
எனக்கு இருக்கிறது/றார்கள் இரண்டு சகோதரர்களும் மூன்று சகோதரிகளும்.

இவற்றை "என்னிடம் இருக்கிறது ஓரு நேர்முகத் தேர்வு" என்றோ, " "என்னிடம் இருக்கிறது/றார்கள் இரண்டு சகோதரர்களும் மூன்று சகோதரிகளும்." என்றோ எழுதியிருந்தால் எப்படி பொருந்தும் என்பதை சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

இவ்விளக்கம் உங்கள் புரிதலுக்கு போதுமானது என்று நினைக்கிறேன்.

நன்றி.

shanmuga said...

HI..
In the above sentences you have mentioned that
Does he have a car
As according to the grammar pattern what you said was about, we use only has when it comes to third person rite..?
so can you tell me how would it come..?
Just make me understand
And i want to praise you
Really your hard work made enlighten the future of others..
Great work..keep continue and go ahead by breaking others barrier..
Looking favorable reply for my question

HK Arun said...

- shanmuga

Does he have a car?
Yes, he has a car.
No, he doesn't have a car.

மேலுள்ள கேள்வியையும் பதில்களையும் பாருங்கள்.

மூன்றாம் நபர் ஒருமை "has" பயன்படுவது "Positive" வாக்கியங்களில் மட்டுமே ஆகும். கேள்வி மற்றும் எதிர்மறை வாக்கியங்களின் பொழுது அது முறையே
Does ...have
doesn't have ...
என்றே பயன்படும்.

"Does he has a car?" என்று பயன்படுத்துவது பிழையானது. (NOT "Does ... has")

கேள்விக்கு நன்றி

Pradeep said...

Hi Arun,


Thanks for your work.

Could you pls help me to make the below sentence in english?

நான் கண்டிப்பாக அந்த இடத்தில இருந்து இருக்க வேண்டும் என்பதை எப்படி சொல்வது?

HK Arun said...

No 17 பார்க்கவும்

I must have had +

நன்றி!

jude2 said...

Hi, What is the lessan for Past perfect Tense?

Anonymous said...

Hi arun,

Thank you so much for your nice way of teaching . but I couldn't understand the sentence (37 & 38 ) which you have mentioned here. can you please Explain ?

raja said...

arun very good job

i will try to learn IELTS ,
i want write the IELTS exam

SO can u guide via tamil
can u start new lessions for IELTS
IN TAMIL


BY RAJA

HK Arun said...

இந்த பதிவைப் பாருங்கள்

http://aangilam.blogspot.com/2010/10/ielts.html

senthil kumar said...

1. I have work.
2. I have got work.
எனக்கு இருக்கிறது வேலை.
i have a doubt these two sentance and how use got?can u explain brifly....ur work s Excellent....my mail id:senthil.mpty@gmail.comThank you

ammu yoga said...

sir plz help me wat mean havehad

jyozu zu said...

Sir, I have one doubt
should,must,ought இவற்றை எவ்வாறு உபயோகிப்பது, எந்த சூழலில் உபயோகிப்பது, இவற்றை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது. இது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது.
by
JOTHIKUMAR....

jyozu zu said...

I must be have work...
I can't understand this sentence
Kindly please teach me..........

by
Jothikumar

jyozu zu said...

Sir, I have one doubt
should,must,ought இவற்றை எவ்வாறு உபயோகிப்பது, எந்த சூழலில் உபயோகிப்பது, இவற்றை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது. இது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது.
by
JOTHIKUMAR....

jyozu zu said...

Sir, I have one doubt
should,must,ought இவற்றை எவ்வாறு உபயோகிப்பது, எந்த சூழலில் உபயோகிப்பது, இவற்றை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது. இது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது.
by
JOTHIKUMAR....

jyozu zu said...

I didn't have work
May I write this sentence
I hadn't work
is this correct?

jyozu zu said...

Sir, I have one doubt
should,must,ought இவற்றை எவ்வாறு உபயோகிப்பது, எந்த சூழலில் உபயோகிப்பது, இவற்றை எவ்வாறு விளங்கிக் கொள்வது. இது மிகவும் குழப்பமாக உள்ளது.
by
JOTHIKUMAR....

jyozu zu said...

I didn't have work
can I write this sentence
I hadn't work
is this correct?

php onwebsites said...

Superb Mr. Arun.... Thank you very much...

Srinivasan R said...

this is very super method to teach english ....u r very great .........vry vry thank u sir

Post a Comment