ஆங்கில "வாதங்கள்" (Suffix "isms")

நாம் கடந்தப் பாடத்தில் ஆங்கிலப் பின்னொட்டுகளின் அட்டவணையைப் பார்த்தோம். அதில் எடுத்துக்காட்டாக கொடுக்கப்பட்டிருந்த ஒவ்வொரு சொற்கள் தொடர்பிலும், ஒவ்வொரு பாடமாக எதிர்வரும் பாடங்களில் எதிர்பார்க்கலாம் என அறியத்தந்திருந்தேன். அதன்படி இன்றையப் பாடத்தில் "ism" என்ற எழுத்துக்கள் பின்னொட்டாக வரும் 50 சொற்களைப் பார்ப்போம். அத்துடன் இச்சொற்களுக்கான தமிழ் கலைச்சொற்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த "ism" எனும் எழுத்துக்கள் பின்னொட்டாக வரும் சொற்கள் ஆங்கிலத்தில் நிறைய உள்ளன. இச்சொற்கள் அநேகமாக பெயர்ச்சொற்களாகவே இருக்கும்.

புதிதாக இந்த ஆங்கிலம் தளத்திற்கு வருகைத்தந்துள்ளோர் தயவுசெய்து முதலாம் பாடத்தில் இருந்து தொடங்கவும்.

உங்களிடம் யாராவது ஆங்கிலத்தில் "isms" சொற்கள் எத்தனை தெரியும் என்றால், ஆகக்குறைந்தது ஒரு 50 சொற்களாவது அறிந்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா!

அப்படியானால் இவற்றைப் பாடமாக்கிக் கொள்ளுங்கள்.No:English Termsகலைச்சொல்லாக்கம்
1.Aestheticismஅழகியல்வாதம்
2.Absolutismதனியாட்சிவாதம்
3.Antirealismமெய்ம்மைமறுப்பு வாதம்
4.Antitheismஇறைமறுப்புவாதம்
5.Atheismஇறைமறுவாதம்/நாத்திகம்
6.Behaviorismநடத்தைநெறிவாதம்
7.Capitalismமூலதனவாதம்-முதலாளித்துவம்
8.Classismவகுப்புவாதம்/செந்நெறிவாதம்
9.Communismபொதுவுடைமைவாதம்
10.Communitarianismசமூகத்துவவாதம்
11.Confederalismகூட்டாண்மைவாதம்
12.Conservatismபழமைப்பேண்வாதம்
13.Constructivismகட்டமைப்புவாதம்
14.Conventionalismஉடன்பாட்டுவாதம்
15.Determinismதுணிபுவாதம்
16.Dogmatismபிடிவாதம்
17.Dynamismஇயக்கவாதம்
18.Egoismதன்னலவாதம்
19.Empiricismபுலனறிவாதம்
20.Existentialismஇருப்பியல்வாதம்
21.Extremismதீவிரவாதம்
22.Fascismகொடுந்தேசியவாதம்/ பாசிசம்
23.Fundamentalismமூலநெறிவாதம்
24.Hinduismஇந்துத்தவவாதம்
25.Idealismஇலட்சியவாதம்/ கருத்தியல்வாதம்
26.Individualismதனிமனிதவாதம்
27.Islamismஇஸ்மாயியவாதம்
28.Legalismசட்டநெறிவாதம்
29.Libertarianismசுதந்திரவாதம்
30.Marxismமார்க்கசியவாதம்/ மார்க்கசியம்
31.Modernismநவீனத்துவம்
32.Monotheismதனியிறைவாதம்
33.Naturalismஇயற்கைவாதம்
34.Objectivismபுறவயவாதம்
35.Pluralismபன்மைத்துவம்
36.Polytheismபல்லிறைவாதம்
37.Racial chauvinismபேரினவாதம்
38.Racismஇனவாதம்
39.Realismமெய்ம்மைவாதம்/ மெய்ம்மை
40.Materialismபொருள்முதல்வாதம்
41.Nazismகொடும்பேரினவாதம்/நாசிசம்
42.Neutralismநடுநிலைவாதம்
43.Realismயதார்த்தவாதம்
44.Skepticismஐயவாதம்
45.Socialismசமூகவுடைமைவாதம்
46.Stoicismஉள்ளொடுக்கவாதம்
47.State terrorismஅரச பயங்கரவாதம்
48.Terrorismபயங்கரவாதம்
49.Theismஇறைவாதம்/ ஆத்திகம்
50.Utilitarianismபயன்பாட்டுவாதம்

விளக்கம்

"ism" எனும் பின்னொட்டு, ஒரு சொல்லுடன் இணைந்து பயன்படும் போது மூலச்சொல்லின் பொருளில் இருந்து மாறுபட்டு, புதியப் பொருள் தரும் வேறொரு சொல்லாக பரிணமிக்கிறது. ஆனாலும் மூலச்சொல்லுடன் தொடர்புடைய வகையிலேயே அந்த புதியச் சொல்லின் பொருள் கொண்டிருக்கும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. குறிப்பாக "ism" எனும் பின்னொட்டின் பயன்பாடு ஒன்றின் "கொள்கை" என்பது போன்ற விளக்கத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், அது பல்வேறு உட்பொருள்களையும் வெளிபடுத்தும் வகையிலேயே அமைகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக "Hindu" என்றால் "இந்து" மதத்தைக் குறிக்கும் சொல் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். அதேவேளை இந்து மதம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கைகள், கொள்கைகள், கோட்பாடுகள், மூடக்கருத்துக்கள், சிறப்பியல்புகள் என அனைத்தையும் ஒருமித்த வகையில் "இந்துத்தவவாதம்" எனப்படும். அதனையே ஆங்கிலத்தில் "Hinduism" என்றழைக்கபடுகிறது. அதேபோன்றே Islamism, Christianism, Buddhism போன்றவைகளும் இஸ்லாமியவாதம், கிருஸ்தவவாதம், பௌத்தவாதம் என பொருள்படுகின்றன.

இன்னொரு விளக்கத்தையும் பாருங்கள். "America" என்றால் "அமெரிக்கா" எனும் நாட்டை குறிக்கும் சொல். அதேவேளை அமெரிக்கா (அரசு மற்றும் மக்கள்) கொண்டுள்ள கொள்கைகள், கோட்பாடுகள், செயல்பாடுகள், நம்பிக்கைகள், விருப்பங்கள் போன்ற அனைத்துமே "அமெரிக்கவாதம்" எனப்படும். அதனை ஆங்கிலத்தில் "Americanism" என்றழைக்கப்படுகிறது.

இதேபோன்றே ஏனைய "isms" பின்னொட்டுச் சொற்களும் பொருள் கொள்கின்றன என்பதை நீங்களாக உணர்ந்துக்கொள்ளலாம்.

கவனிக்கவும்

ism = வாதம் எனும் வகையிலேயே எல்லாசொற்களும் இங்கே வழங்கப்பட்டாலும், தமிழ் மொழியின் வழக்கில் சிலசொற்கள் விதிவிலக்காகவும் புழக்கத்தில் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக "Marxism" என்றால் "மார்க்சிசம்" என்று அப்படியே ஒலிப்பெயர்த்து பயனபடுத்துதல் வழக்கில் உள்ளது. அதேபோன்றே "Buddhism" என்றால் பௌத்தவாதம் என்பதைவிட "பௌத்தம்" என சுருக்கமாக அழைக்கும் வழக்கே அதிகம். இன்னும் "Idealism", "Realism" போன்ற சொற்களும் கருத்தியல்வாதம், மெய்மைவாதம் என்பதைவிட "கருத்தியல்", "மெய்மை" என சுருக்கமாக பயன்படுத்துவொரும் உளர்.

குறிப்பு:

ஆங்கிலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான "isms" பின்னொட்டுக்களைக் கொண்ட சொற்கள் உள்ளன. ஆனால் அவை அனைத்திற்கும் தமிழில் கலைச்சொற்கள் இதுவரை உருவாக்கபடவில்லை. இருப்பினும் கனடா தமிழ் சொற்கோவை குழாமினர், ஒரு ஒருங்கிணைந்த முயற்சியுடன் தமிழில் நல்ல கலைச்சொற்களை உருவாக்கும் அரும்பணியொன்றை செய்துவருகின்றனர். அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட "isms" கலைச்சொற்கள் பல இந்த பாடத்தில் நன்றியுடன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதையும் அறியத்தருகிறோம்.

ஆங்கிலத்தில் "isms" சொற்பட்டியல் ஒன்று இங்கு உள்ளது. அதனையும் பாருங்கள்.

சரி! எனது அன்பு தமிழ் உறவுகளே! இன்றையப் பாடம் சொற்கள் தொடர்பான புரிதலுக்கு உதவும் வகையிலேயே இடப்பட்டுள்ளது. இவை உங்கள் ஆங்கில சொல்வளத்தைப் பெருக்கிக்கொள்ளவும் உதவும். அத்துடன் ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் கலைச்சொற்கள் நிச்சயம் பயன்மிக்கவைகளாக இருக்கும் என்றும் நம்பி விடைபெறுகிறேன்.

மீண்டும் அடுத்தப் பாடத்தில் சந்திப்போம்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் HK Arun

Download As PDF

No comments:

Post a Comment