ஆங்கிலம் துணுக்குகள் 25 (Keep)

கடந்த பாடத்தில் நாம் Dating எனும் சொல்லுக்கான தமிழ் விளக்கம் பார்த்தோம். சாதாரணப் பயன்பாட்டில் என்றால் "திகதியிடல்" என்றும் காதல் மற்றும் உறவு நிலைகளின் போது "பொருத்தம் பார்த்தல்" மற்றும் "பொருத்தம் வழுப்படுத்தல்" போன்ற பொருள்களை தருவதாகவும் அறிந்தோம். இன்று பார்க்கப்போகும் சொல் "Keep" என்பதாகும்.

இந்த "Keep" எனும் ஆங்கிலச் சொல், பெயர் சொல்லாகவும் வினைச் சொல்லாகவும் பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

Keep this chair here.
வை இந்த கதிரையை இங்கே
(இந்த கதிரையை இங்கே வை.)

I keep a mobile phone on the table.
நான் வைக்கிறேன் ஒரு அழைப்பேசியை மேசையின் மேல்.
(நான் ஒரு அழைப்பேசியை மேசையின் மேல் வைக்கிறேன்.)I keep money in my purse.
நான் வைக்கிறேன் பணம் எனது பையினுள்.
(நான் எனது பையினுள் பணம் வைக்கிறேன்.)

I keep my credit cards here.
நான் வைக்கிறேன் எனது கடனட்டைகளை இங்கே.

I keep the octopus card on the reading machine.
நான் வைக்கிறேன் ஒக்டோப்பசு செலவட்டையை இயந்திர வாசிப்பான் மேல்.

How do you keep your weight under control?
எப்படி நீ உனது நிறையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்கிறாய்?

If you like, keep it.
நீ விரும்பினால் வைத்துக்கொள் இதை.

You can keep it if you want.
உனக்கு வைத்துக்கொள்ள முடியும் உனக்கு வேண்டுமானால்.

மேலுள்ள வாக்கியங்களைப் பார்த்தீர்களா? அவற்றில் "Keep" எனும் சொல் "வை, வைக்கிறேன், வைத்துக்கொள், வைத்துக்கொள்ள, வைத்துக்கொள்கிறாய்" போன்றவாறே பயன்படுகின்றன. அதேவேளை இந்த "Keep" எனும் சொல் "தொடர்ந்து" எனும் வகையிலும் பயன்படும் இடங்கள் உள்ளன என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

Keep coming.
தொடர்ந்து வா/வாருங்கள்.

How long will you keep going to school?
எவ்வளவு காலத்திற்கு தொடர்ந்து போவாய் பாடசாலைக்கு?

Sarmilan is going to keep going to school.
சர்மிலன் தொடர்ந்து போகப் போகின்றான் பாடசாலைக்கு.

இப்பொழுது விளங்குகிறதா? அதாவது "keep" எனும் சொல்லை அடுத்து வரும் வினைச்சொல் "ing" சொல்லமைப்பாக இருந்தால், "தொடர்ந்து" என பொருள்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

சரி! மீண்டும் அடுத்தப்பாடத்தில் சந்திப்போம்.

உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆங்கிலம் படிக்க வேண்டுமா?
Do you want to keep studying English? அப்படியானால் தொடர்ந்து இத்தளத்திற்கு வாருங்கள்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் HK Arun

Download As PDF

6 comments:

Unknown said...

1.IT IS TO BE DONE.
idhai seyya nichchayikkap pattirukkiradhu.
2.IT WAS TO BE DONE.
idhai seyya nichchayikkap pattadhu.
*indha 1 and 2 ku ulla vithyasam purindhu kolla mudiyavillai. 3.HE IS SAID TO HAVE BUILT 100 BUILDINGS IN DELHI.
idhai tamilil mozhi peyarthu sollunga sir.....pls

Unknown said...

TO HAVE DONE ENBADHAI EPPADI USE PANNA VENDUM ENDRU SOLLUNGA SIR

Unknown said...

1.I WOULD STUDY.
idharku padippen endru arthama illai padithiruppen endru arthama? sir..........

Anonymous said...

hi sri am arshad from srilanka i am very happay when i found ur wep site you are very great preson thanks for the help

Dhileepen said...

I am waiting for your next lession.

RAJAN said...

Thanks

Post a Comment