ஆங்கில நெடுங்கணக்கு கற்பிப்போம் (Teach English Alphabet)

ஆங்கில நெடுங்கணக்கு (English Alphabet) என்பது ஆங்கில மொழியில் உள்ள எழுத்துக்களின் தொகுதி ஆகும். அதனை ஆங்கில அரிச்சுவடி என்றும் அழைப்பர். ஆங்கிலம் கற்பதற்கு ஆங்கில அரிச்சுவடியை முதலில் கற்றிட வேண்டும். ஆங்கில அரிச்சுவடியை எளிதாக மனதில் இருத்திக்கொள்வதற்கு நாம் பல்வேறு எளிய வழிமுறைகளை கடைப்பிடிப்போம்.

அதில் ஒன்று தான் A for Apple, B for Ball என நாம் ஆங்கிலம் கற்றக் காலத்தில் எமக்கு கற்பித்த முறையாக இருக்கும். நாம் ஆங்கிலம் கற்கத் தொடங்கிய காலத்தில் எமது ஆசிரியர்கள் எம்மனதில் எளிதாக பதிவதற்கு அவர்கள் கையாண்ட எளிய வழிமுறைகளில் ஒன்று தான் அது.

A for Apple
B for Ball
C for Cat

ஆனால் இன்றோ தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து, கணினி நுட்பக் காலத்தில் நாம் வசிக்கிறோம். இந்த நுட்ப வளர்ச்சி என்பது கல்வித் துறையிலும் பல முன்னேற்றங்களையும் முன்னோக்கு திட்டங்களையும் கொண்டு முன்னோக்கிச் செல்கின்றது. கடந்த காலங்களில் போல் அல்லாமல் கல்விக்கு எல்லோருமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நிலை தோன்றியுள்ளது. இந்த கல்வியும் கணினி சார் வழியாக மாறிவருவதை எல்லோரும் அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கிறது.

இந்த கணினியுலகில் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆங்கில அரிச்சுவடியை கற்பிப்பதற்கும் கணினி மற்றும் இணையம் சார் சொற்களை உள்ளடக்கி A for Apple, B for Bluetooth என சுவாரசியமாக கற்பிக்கத் தொடங்கிவிட்டனர். இது கணினி பயன்பாட்டினால் மக்கள் மனதில் பதிந்துப் போயுள்ள சொற்கள் என்பதால் எளிதாக மனதில் இருத்திக்கொள்ளவும், தம் குழந்தைகள் கணினி மற்றும் இணையம் சார் சொற்களூடாக கணினியுலகுடன் பரிச்சயம் ஆவதற்குமான எளிய நடைமுறை என்றே கூறலாம்.

இந்த முறையை நீங்களும் ஒருமுறை முயன்று தான் பாருங்களேன்.

குறிப்பிட்ட சொற்கள் தொடர்பான படங்களை இணைக்கப் பட்டிருக்கும் படக்கோப்பில் பார்க்கவும்.
A: Apple
B: Bluetooth
C: Chat
D: download
E: Email
F: Face Book
G: Google
H: Hewlettpackard
I: Iphone
J: Java
K: Kingston
L:laptop
M: Messnger
N: Nero
O: Orkut
P: Picasa
Q: QuickTime
R: Ram
S: Server
T: Touch screen
U: Usb
V: VIsta
W: Wifi
X: XP
Y: Youtube
Z: Zorpia

எப்படியோ உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆங்கில அரிச்சுவடியை சுவாரசியமாக கற்பிக்க, இன்றைய கணனியுலகில் இந்த வழிமுறை எளிதாக இருக்கலாம்.

தொடர்புடைய இடுகைகள்:
ஆங்கில நெடுங்கணக்கு
ஆங்கில ஒலிக்குறிகள்

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் | HK Arun Download As PDF

No comments:

Post a Comment