ஆங்கில உடமைக்குறி (Apostrophe)

“உடமைக்குறி” என்பது நிறுத்தக்குறிகளில் ஒன்றாகும். இதனை "ஆறாம் வேற்றுமைக் குறி" என்றும் தமிழில் அழைக்கப்படுகிறது. ஆங்கிலத்தில் "Apostrophe" என்றழைப்பர். இதன் பயன்பாட்டை இன்று பார்ப்போம்.

உடமைக்குறியின் பயன்பாடுகள்

ஆங்கிலத்தில் இதன் பயன்பாட்டை நான்கு விதமாகப் பார்க்கலாம்.

01. இதன் பிரதானப் பயன்பாடு ஒன்றின் அல்லது ஒருவரின் உடமையானது என்பதைக் சுட்டிக்காட்டுவதற்கு பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

This is Sarmilan's bicycle.
இது சர்மிலனின் ஈருருளி.

Emperor Raja Raja Cholan’s crown.
பேரரசர் இராசராச சோழனின் முடி.

My sister's pen.
என் சகோதரியின் பேனை.

The dog's tail.
நாயின் வால்.

The student's book.
மாணவனின் பொத்தகம்.

கவனிக்கவும்:

மேலுள்ள வாக்கியத்தில் "student's" எனும் சொல்லில் "s" எழுத்துக்கு முன்னால் உடமைக்குறி பயன்பட்டிருப்பதைப் பாருங்கள். அவ்வாறு உடமைக்குறி பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால் "Student's" எனும் போது "மாணவனின்" என்று (ஒரு மாணவனின் உடமை) ஒருமையாக பயன்பட்டிருப்பதை அவதானிக்கவும்.

ஆனால் அதே வாக்கியம் கீழுள்ளவாறு "students'" என "s" எழுத்துக்குப் பின்னால் உடமைக்குறி பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பின் அதன் பொருள் "மாணவர்களின்" (பல மாணவர்களின் உடமை) என பன்மையாக மாறி விடுவதை கவனிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

The students' book.
மாணவர்களின் பொத்தகம்.

The dogs' tails.
நாய்களின் வால்கள்.

The girls' dresses.
பெண்களின் உடைகள்.

பன்மையாக எழுதும் போது உடமைக்குறி சொல்லின் பின்னால் இடப்பட வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

02. ஆங்கில சுருங்கக்கூறல் முறைமையில் உடமைக்குறியீடு பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

I am = I’m
He is = He’s
She is = She’s
It is = Its
We are = We’re
They are = They’re
You are = You’re

I am not = I’m not
He is not = He isn’t
She is not = She isn’t
It is not = It isn’t
You are not = You aren’t
They are not = They aren’t
We are not = We aren’t

Can not = Can’t
Could not = Couldn’t
We have = We’ve
They have = They’ve
I would = I’d
Who is = Who’s

கவனிக்கவும்:

இங்கே கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் “He’s – அவனுடையது, She’s அவளுடையது” என்பதுப்போல், It’s என்று எழுதினால் “இதுனுடையது” என்று தவறாக பொருள் கொள்ள வேண்டாம். கீழுள்ள விளக்கங்களைப் பார்க்கவும்.

It’s என்றால் It is இன் சுருங்கச் சொல்லாகும்
It’s என்றால் It was இன் சுருங்கச் சொல்லாகவும் பயன்படும்
It’s been என்றால் It has been என்பதன் சுருங்கச் சொல்லாகும்.

“இதனுடையது” என்று சுருங்கச் சொல்லாக எழுதுவதானால் "Its" என்றே (உடமைக்குறி பயன்படுத்தாமல்) எழுதவேண்டும் என்பதை நினைவில் வைக்கவும்.

அதேவேளை I would மற்றும் I had எனும் இவ்விரண்டு சொற்களினதும் சுருங்கப் பயன்பாடாக “I’d” மட்டுமே பயன்படும்.

03. ஆண்டுகளை சுருக்கமாக எழுதுவதற்கு நான்கு இலக்கங்களுக்கு பதிலாக இரண்டு இலக்கங்களில் எழுதும் போதும் உடமைக்குறி பயன்படுத்தும் வழக்கம் உள்ளது.

1942 ‘42
The summer of ’87 (1987)

"ஆண்டளவில்/ஆண்டு காலப்பகுதியில்" என்று குறிக்க இலக்கங்களின் பின் உடமைக்குறி பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

During the 1997’s.
1997 ஆம் ஆண்டளவில்/ஆண்டுக்காலப்பகுதியில்.

Do you like movies from the 1980’s?
நீ விரும்புகிறாயா 1980 ஆம் ஆண்டளவிலிருந்த திரைப்படங்களை?

04. ஆங்கிலத்தில் சில சொற்களை சுருங்கச் சொல்லாக எழுதும் போது, குறிப்பிட்டச் சொல்லின் முற்பகுதியை தவிர்த்து விட்டு, சொல்லின் பிற்பகுதியை மட்டும் எழுதும் போது, சொல்லின் முன்னால் உடமைக்குறி பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக:

Influenza இதனை ‘flu என சுருங்கச் சொல்லாக எழுதுவர்.
Telephone இதனை ‘phone என சுருங்கச்சொல்லாக எழுதும் வழமை உண்டு. (phone என்றும் எழுதலாம்.)

வாக்கியங்களில் உடமைக்குறி பயன்படுத்தும் போது சற்று கவனத்துடன் பயன்படுத்த வேண்டும். உடமைக்குறியை இடமாறி பயன்படுத்தினால், குறிப்பிட்ட வாக்கியத்தில் பொருளும் மாறிவிடும் என்பதில் கவனம் கொள்ள வேண்டும். ஒரே வாக்கியத்தில் உடமைக்குறியை மாறி பயன்படுத்தப்பட்டால், அதன் பொருள் எவ்வாறு மாறும் என்பதை கீழுள்ள வாக்கியங்கள் உடாக உணரலாம்.

உடமைக்குறியின் விளையாட்டு

My sister's friend's books.
எனது சகோதரியின் நண்பனுடைய பொத்தகங்கள்.

My sister's friends' books.
எனது சகோதரியின் நண்பர்களுடைய பொத்தகங்கள்.

My sisters' friend's books.
எனது சகோதரிகளின் நண்பனுடைய பொத்தகங்கள்.

My sisters' friends' books.
எனது சகோதரிகளின் நண்பர்களுடைய பொத்தகங்கள்.

ஒரு உடமைக்குறியை இடம் மாற்றி பயன்படுத்தினால் ஒரு வாக்கியத்தின் பொருளே மாறிவிடுகின்றது என்பதை மேலுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் காட்டியிருக்கும். இவற்றை மனதில் கொண்டு உடமைக்குறியீட்டின் பயன்பாட்டை சரியாக விளங்கி பயன்படுத்த வேண்டும்.

தொடர்புடைய இடுகைகள்:

நிறுத்தக்குறிகள் (Punctuation Marks)
முற்றுப்புள்ளி (Full Stop & Period)
முக்காற்புள்ளி (colon)
அரைப்புள்ளி (semi-colon)
காற்புள்ளி (comma)
உடமைக்குறி (Apostrophe) (இன்றையப் பாடம்)

சரி! இன்றையப் பாடத்திலான உடமைக்குறியின் பயன்பாட்டை எல்லோரும் சரியாக பயன்படுத்தி பயன்பெருவோம். ஏனைய நிறுத்தற்குறியீடுகளின் பயன்பாடு தொடர்பான பதிவுகள் தொடர்ந்து வரும்.

நன்றி

அன்புடன்
அருண் HK Arun Download As PDF

4 comments:

Anonymous said...

Pdf site is not opened in you site please check the site.

HK Arun said...

இலவசமாக பிடிஎப் கோப்பு வடிவில் பதிவிறக்கிக்கொள்ளும் வசதியை அளித்த தளத்தினர், தற்போது இலவசப் பயன்பாட்டை நிறுத்தியுள்ளனர்.

மாற்று வழி கிடைத்தால் உடனடியாக அவ்வசதியை மீண்டும் அளிக்க முடியும்.

John David said...

நேற்று கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அளித்ததற்கு நன்றி . நான் வேறு ஒன்று பிடிப் பைல் பெற்றேன் .
http://www.html-to-pdf.net/free-online-pdf-converter.aspx

HK Arun said...

- sukumar

நன்றி சுகுமார். பிடிஎப் கோப்பு வடிவமாக பெற முடியவில்லை என்று பலர் அறிவித்திருந்தனர். நீங்கள் கொடுத்துள்ள இணைப்பு சிறப்பானது. அறியத் தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி.

Post a Comment