மரக்கறிகள் (List of Vegetables)

உலகில் விளையும் மரக்கறி வகைகளின் பட்டியல் இங்கே இடப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் சகல மரக்கறிகளுக்கான தமிழ் பெயர்கள் இல்லை என்றே நினைக்கின்றேன்.

இருப்பினும் இங்கே இடப்பட்டிருக்கும் மரக்கறிகளின் ஆங்கிலப் பெயர்களை சொடுக்கி அப்பெயருக்குறிய மரக்கறிகளின் நிழல் படங்களைப் பார்த்து அறிந்துக்கொள்ளலாம்.


இலஆங்கிலம் தமிழ்
1Alfalfa Sproutsஅல்பல்பா முளைக்கீரை
2Artichokeஆர்றிச்சோக்
3Arugulaஅருகுலாக் கீரை
4Asparagusதண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு
5Aubergines/Eggplantகத்தரிக்காய்
6avocadoயாணைக்கொய்யா
7Bamboo Shootsமூங்கில் குருத்து
8Bean Sproutsஅவரை முளை
9Beet Greensஅக்காரக்கீரை
10Beetrootஅக்காரக்கிழங்கு/ சர்க்கரைக் கிழங்கு
11Bell Peppers/ Capsicumகுடைமிளகாய்
12Bitter Gourd பாகற்காய்/ பாவக்காய்
13Bitter Cucumber பாகற்காய் பெரிது
14Bok Choi/ Chinese Cabbageபொக்ச்சோய்
15Borlotti Beansசிகப்பு அவரை
16Bottle Gourd சுரைக்காய்
17bread fruitகொட்டைப்பலா/ ஈரப்பலா
18Brinjalகத்தரிக்காய்/வழுதுணங்காய்
19Brocoli (பச்சை) பூக்கோசு
20Broccoli Rape/ Rapiniகோசுக்கீரை
21Brussels Sproutsகளைக்கோசு
22Butter Head Lettuceஒரு விதக் கோசுக்கீரை
23Cabbageமுட்டைக்கோசு
24Caiguaகைகுவா
25Carrot குருக்கிழங்கு
26Cassava/ Tapiocaமரவள்ளிக் கிழங்கு
27Cauliflowerவெண்பூக்கோசு/ கவிப்பூ
28Celeryசீவரிக்கீரை
29Celtuceஒரு விதத் தண்டுக்கீரை
30Ceylon Spinachசாரணைக்கீரை
31Chayoteசவ்சவுக்காய்
32Cherry Tomatoesகுருந்தக்காளி
33Cilantro/ Coriander கொத்தமல்லி
34Cluster Beans கொத்தவரை
35Collards சீமை பரட்டைக்கீரை
36Cress தளிர்பயறு
37Cucumber வெள்ளிரிக்காய்
38Daikon radishவெண் முள்ளங்கி
39Endive ஒரு வகை கோசு (சலாது)
40Fava bean/ Broad bean அவரை (போஞ்சி)
41Fiddleheadமீனாக்கொழுந்து
42Florence Fennel ஒரு வகைச் சீமைக்கீரை
43Flowering Cabbage(மலர்ப்போன்ற) கோசு
44French beanபிரஞ்சு அவரை (போஞ்சுக்காய்)
45Golden Nuggest Squashஒருவகை சிறியப் பூசணி
46Green Onions/ Spring Onoins வெங்காயத்தாள்(பூ
47Humberg parsley (சிறியவகை) வெண்முள்ளங்கி
48Haricot Beansமெல்லிய அவரை
49Drum stickமுருக்கங்காய்/ முருங்கைக்காய்
50Ironbark Pumpkinகற்பூசணி
Kai-Lan
52Kaleபரட்டைக்கீரை
53Kohlrabiநோக்கோல்
54Kohlrabi Purple நோக்கோல் (ஊதா)
55Kohilaகோகிலத்தண்டு
56Lady's Finger/ Okraவெண்டைக்காய்/ வெண்டிக்காய்
57Leeksலீக்ஸ்
58Lettuceஇலைக்கோசு
59Lettuce Redஇலைக்கோசு (சிகப்பு)
60Lotus rootதாமரைக்கிழங்கு
61Marrow(மிகப்பெரிய வகையான) பூசணி
62Minikin Pumpkinவட்டுப்பூசணி
63Mintபுதினா
64Mizunaமிதுனாக்கீரை
65Pak Choiபச்சோய்
66Parsleyவேர்க்கோசு
67Pasnipsஒரு வகை முள்ளங்கி
68Parwalஒரு வகை சிறியக்காய்
69Plantainகறி வாழை
70Potatoஉருளைக்கிழங்கு
71Pumpkin பூசணிக்காய்/ பறங்கிக்காய்/வட்டக்காய்
72Radicchio/ Red chicoryசெங்கோசு
73Red Carrotசெம்முள்ளங்கி
74Radishமுள்ளங்கி
75Rainbow Chardவானவில் கோசுக்கீரை
76Ridge Gourd/Luffaபிசுக்கங்காய்/ பீர்க்கங்காய்
77Ribbed Courdபிசுக்கங்காய்/ பீர்க்கங்காய்
78Rhubarbஒரு வகை பெரிய இலைக்கீரை
79Romanesco Broccoliகடற்சிப்பிக்கோசு
80Samphireஒருவகை தண்டுக்கீரை
81Savoy Cabbageசாவோய் பூக்கோசு
82Shallotசிறிய வெங்காயம்
83Snake bean/ Long beanபயத்தங்காய்
84Snake Gourd புடலங்காய்
85Snow Peaஒரு வகை அவரை
86Solanum/ Tindaவட்டுக்காய்
87Solanum torvom/ Pea auberginesசுண்டைக்காய்
88Squashசுரைக்காய்
89Spaghetti Squash(இசுப்பெகடி) பூசணி
90Spinachகீரை
91Sweet Potato வற்றாளை/ சர்க்கரை வள்ளி
92Banana Flowerவாழைப்பொத்தி/ வாழைப்பூ
93Tatsoiரற்சோய்
94Tomatoதக்காளி
95Tomato Cherryகுருந்தக்காளி
96Tomato Hybridசீமைத்தக்காளி
97Turnipஒரு வகை முள்ளங்கி
98Water Chestnutஒருவகைக் காய்
99Water Spinach/ Kang Kung கங்குங் கீரை
100Wax bean மஞ்சல் அவரை/ மஞ்சல் போஞ்சி)
101West Indian Gherkinஒரு வகை மேற்கிந்தியக் காய்
102White Bitter gourdவெள்ளைப் பாகற்காய்
103White Eggplantவெள்ளைக் கத்தரி
104White globe radishவெண்ணுருண்டை முள்ளங்கி
105Zucchiniசீமைக்கூடாரக்காய்

கவனிக்கவும்

இங்கே இடப்பட்டிருக்கும் மரக்கறிகள் அனைத்திற்கும் இணையானத் தமிழ் பெயர்கள் இல்லை அல்லது எமக்கு தெரியாது என்பதை அறியத் தருகின்றோம். அதேவேளை அனைத்து மரக்கறிகளுக்குமான தமிழ் பெயர்கள் இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயம் இருக்காது என்றே கூறவேண்டும். காரணம் வெவ்வேறு நாடுகளில் விளையும் காய்கறிகளூக்கெல்லாம் தமிழில் பெயரிடப்பட்டிருக்காது எனும் நம்பிக்கைத்தான்.

ஆனால் அன்றாடம் தமிழர் உணவில் பயன்படும் மரக்கறி வகைகளின் பெயர்கள், தமிழில் சூட்டப்பட்டப் பெயர்கள், தமிழரான எமக்கே தெரியவிட்டால் வெட்கப்படவேண்டியவர்களில் நானும் ஒருவன் தான்.

இதுப்போன்ற சமயங்களில் தான் இராம்கி ஐயா போன்றோரின் தமிழ் பணியின் அவசியம் புரிகின்றது. இங்கே இந்த மரக்கறிகள் பட்டியலில் இடப்பட்டிருக்கும் அக்காரக்கிழங்கு, குருக்கிழங்கு போன்ற பெயர்சொற்கள் அவரின் பதிவூடாக அறிந்துக்கொண்டது தான்.

இவற்றையும் பார்க்கலாம்.

பழங்கள்

மரக்கறிகள்

தாணியங்கள்

கிழங்கு வகைகள்

நன்றி. காய்கறி வகைகள், காய்கறிகள்
அன்புடன் அருண் Tamil Vegetables, Glossary of Vegetables in Tamil Download As PDF

15 comments:

Anonymous said...

Respected sir, am Sriram.C,TamilNadu. i dont know very well in english to day i see our "aangilam" blogspot by God's gift, it is excellent to learn an english what i tell i dont know words, Hats of U sir , Take Care, With best Regards - Sriram.C(sriram3112@yahoo.co.in)

HK Arun said...

- Sriram.C

வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி.

jeyapratha said...

Really very useful its. well done Arun.

Jeyapratha

சிவகுமார் said...

This is very useful for me...thanks. One suggestion,please change text color from sky blue to same dark color. Because it seem to be hard to read...

HK Arun said...

- Jeyapratha.

உங்கள் கருத்துக்கு நன்றி

HK Arun said...

- Sivakumar

இளநீல எழுத்துக்கள் வாசிப்பது கடினம் என்று எழுதியிருந்தீர்கள். மாற்ற முயற்சிக்கின்றேன்.

நன்றி சிவகுமார்

kalis said...

this is very useful to me, because i learned english grammar easily.

HK Arun said...

- kalis

//this is very useful to me, because i learned english grammar easily.//

நன்றி நண்பரே

Anonymous said...

thank u sir..........

Tamizh ilakkiya said...

Dearest Arun
As your NAME represents the LIGHT PROVIDER {SUN} YOU too throw LIGHT to people who are in DARK.
Bow my head & salute
GOD BLESS YOU & YOUR PEOPLE WITH THE VERY BEST OF EVERYTHING IN THIS ALREADY BLESSED LIFE

ALANKARA YES BENEDICT

guhan said...

thanks a lot for sharing this tutorial with us

Unknown said...

What is the botanical name of sukuti keerai? Anyone knows?

Unknown said...

What is the botanical name of sukuti keerai. Anyone who knows please post.....

Unknown said...

your blog very useful sir

ahila said...

Thanks a lot sir..May I save this web page?.(ctrl+s).

Post a Comment