ஆங்கிலம் பேசுவது எப்படி? - 2 (Asking for Directions)

இன்றைய கணனியுலகில் எல்லாமே எளிதாகிவிட்டன. நாம் எங்காவது செல்லவேண்டுமானால், முன்பின் தெரியாத இடமென்றாலும் எவரின் தயவும் இன்றி நாமாகவே கூகிள் ஏர்த், கூகிள் மெப் போன்றவற்றின் உதவியுடன் சென்றுவிடக்கூடிய வசதிகள் வந்துவிட்டன. வளர்ந்த நாடுகளில் வீதிகள், கட்டடங்கள் மட்டுமன்றி, பொது மலசலக்கூடம், ஒற்றையடிப் பாதைகள் போன்றவற்றைக் கூட எளிதாக கண்டறிந்துக்கொள்ள கூடிய வகையில் வரைப்பட நூல்கள் மக்கள் பயன்பாட்டில் பரவலாகக் கிடைக்கின்றன. இருப்பினும் என்னத்தான் வசதிகள் வந்தப்போதும் எல்லோருக்கும் எதாவது ஓர் சூழ்நிலையில், எவராவது ஒருவரிடம் பாதை கேட்டு அறிந்துக்கொள்ளவேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படவே செய்கிறது. மற்றவரிடம் நாம் பாதை கேட்பதும், மற்றவர் எம்மிடம் பாதைக்கேட்டு நாம் ஒருவருக்கு வழிக்காட்டி உதவுவதும் அடிக்கடி ஏற்படும் சாதாரண விடயங்களே ஆகும்.

எனவே இன்றையப் பாடத்தில், ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு வழி கேட்பது என்று பார்ப்போமா?


ஆங்கிலத்தில் பேசிப் பழகும் போது; மரியாதைமிக்கதும் தாழ்மையானதுமான பேச்சு வழக்கிலேயே பேசிப்பழகுதல் பயன்மிக்கதாகும். நாம் ஏற்கெனவே வழங்கிய Polite and More Polite பாடத்தில் அவற்றை விளக்கமாக கற்றிருப்பீர்கள். புதிதாக இத்தளத்திற்கு வருகை தந்துள்ளோர் ஒருமுறை பார்த்துக்கொள்ளவும்.

Do you know the way to...?
Can you tell me the way to...?
Can you tell me the easy way to...?
Can you tell me the best way to...?

இவற்றையே மிகவும் தாழ்மையாக அல்லது மரியாதைமிக்க வகையில் (More Polite) கேட்பதனால் "Could", "Would", போன்ற சொற்களை முன்னொட்டாகப் பயன்படுத்தலாம்.

Could you tell me the way to...please?
Could you tell me the easy way to...please?
Could you tell me the best way to...please?Would you tell me the way to...please?Could you please tell me the way to...?Would you mind telling me...please?
சிலர் தாம் செல்லவேண்டிய இடத்திற்கான வழியை இவ்வாறு கேட்பதைப் பார்த்திருக்கலாம்.

Where the nearest HSBC bank is?
What the best way to get there?
What the easy way is?
What is the quickest way to Discovery bay?
How can I get there?
How to get Stanley beach?
How to find nearest Welcome Shop?
What the easy way to post office?

மேலுள்ளவாறு வழி கேட்பது பிழையானதல்ல என்றாலும், அவை மரியாதையான தாழ்மையான பேச்சு வழக்கைக் கொண்டதல்ல. எனவே அவற்றை எவ்வாறு "Polite Form" சொற்களாக பயன்படுத்தலாம் என்பதனை கீழே பாருங்கள்.

Could you tell me where the nearest HSBC bank is?
Could you tell me what the best way to get there?
Could you tell me what the easy way is?
Could you tell me what is the quickest way to Discovery bay?
Could you tell me how can I get there?
Could you tell me how to get Stanley beach?
Could you tell me how to find nearest Welcome Shop?
Could you tell me what the easy way to post office please?
Would you mind telling me what the easy way to post office please?

யாராவது ஒருவர் உங்களிடம் ஓரிடத்திற்கான வழிகேட்டால், அதற்கு பதிலளித்தல் அநேகமாக "நேராக சென்று, வலப்பக்கம் திரும்பி, இடப்பக்கம் திரும்பி, முதலாம்/இரண்டாம்/மூன்றாம் சந்தியில் திரும்பி, எதிரே உங்கள் வலப்பக்கத்தில், உங்கள் இடப்பக்கத்தில்" போன்ற சொற்களே பயன்படும்.

அதனையே ஆங்கிலத்தில் இவ்வாறு கூறலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக:
Excuse me, could you tell me the way to HSBC bank please?
Certainly, go straight along this road, take the first/second/third turning on the right, HSBC bank is on your left/right/front.
ஒரு இடத்திற்கான வழி கேட்டு, அதற்கு ஒருவர் பதிலளித்தால், கட்டாயம் மறக்காமல் நன்றி கூறுங்கள். சிலவேளை நீங்கள் ஒருவருக்கு வழிக்காட்டி அதற்கு ஒரு நபர் நன்றி கூறினால், நன்றிக்கும் பதிலளிக்கும் வழக்கு ஆங்கிலப் பேச்சு வழக்கில் இருப்பதனை மறந்துவிடாதீர்கள். கீழே கவனிக்கவும்.

Excuse me, could you tell me the way to...please?
Go straight along this road/take the first turning on the right/...is on your left.
Thanks, you've been very helpful.Don't mention it. Good luck.
ஒருவரின் கவனத்தை திசைத் திருப்பி உதவி/வழி கேட்பதானால் "Excuse me", "Sorry to interrupt" போன்ற சொற்றொடர்களை முன்னொட்டாக பயன்படுத்த மறவாதீர்கள்.

Excuse me, could you tell me the way to...please?
Sorry to interrupt, could you tell me the way to...please?
I'm sorry to interrupt you, could you tell me the way to...please?

இப்பாடத்துடன் தொடர்புடைய "Giving Direction" அடுத்தப்பாடத்தில் பார்ப்போம்.

கவனிக்கவும்:
இப்பாடம் ஆங்கில பேச்சுப் பயிற்சி பகுதியிலே வழங்கப்படுகின்றது. ஆங்கில இலக்கணம் தொடர்புடையை பாடங்களை இங்கு பார்க்கவும்.

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் HK Arun

Download As PDF

30 comments:

Chitra said...

Hi arun,
I have been learning english through your Lessons. I have searched many websites to learn english with the help of our regional launguage. but i could not find any website . you are doing a wonderful help to who are all willing to learn english. please continoue your work. I thank you very much.

Bathrun said...

hi arun sir,
really this way of teaching english is superb,because even if we are learning english via english ...we couldn't feel as much comfort with what we are speaking..by that time if we are learning through our mother tongue it sounds good...i have a small look at ur site...i didnt go through it..but i am it will be usefull for us..thank you so much sir..continue doing this...

அரவிந்தன் சண்முகம் said...

Hello Sir,

Thank you very much to you for your english lessons in tamil way.
this way really motivated me to learn english lang. once again Thanks....

அரவிந்தன் சண்முகம் said...

hello Sir,

Thanks, this way of teaching really motivated to learn english

Mani said...

Hi Arun Really the job you are doing for our Tamil people is really wonderful. I am also ready to join with u to serve Tamil people.

kaja said...

i am waiting for your next post. pls asap. thanks

KukenthiraVP said...

THANKS

KukenthiraVP said...

i like your website.
thankyou for your service

kesavan said...

hi arun sir,

i like your teaching for our tamil people.This way is very motivated to learning english for our people.I thank u so much.

kesavan said...

hi arun sir,

its a very wonderful job for our people.i like your website and also like your teaching.this way is very easily learning the language to our people.this is the one of the motivated website.surly i learning english through this website and also improve my knowledge more by this website.warm thank u sir.continue your work and good luck.

kesavan said...

hi arun sir,

its a very wonderful job for our people.i like your website and also like your teaching.this way is very easily learning the language to our people.this is the one of the motivated website.surly i learning english through this website and also improve my knowledge more by this website.warm thank u sir.continue your work and good luck.

Sivam said...

நல்ல தகவல் உங்கள் பணி மேலும் மேலும் சிறக்க வாழ்த்துக்கள் தங்களின் வலை பூ முகவரியை என் ப்ளொக்கரில் இணைத்துள்ளேன்

Pratap said...

Hi Master,

You are doing a wonderful service.
It should really useful for millions of tamil people like us
If possible add conversations, it would be helpful for speak training.
I can't find Past and Future Perfect,
can you send the link.
Thank you

ranjan said...

this is very use full sir... thank you so much for your great service...

PVK Blog said...

please explain about direct and indirect speech

PVK Blog said...

Thank you very much for your lessons
its really very easy to understand
could do please explain about direct and indirect speech and its rule?
thank you

kuthbudeen said...

so many days i am searching a good website for learning english.two days before i saw your website its wonderful i would like to say something about me basically i am a village boy my hard work brought good position but i am not able to speak english fluently thats main reason i cant get promotion please help how can improve my english knowledge please give me some advice to improve..................thank you

musthafanawas said...

EXCUSE ME SIR,
What is the quickest way to Discovery bay?SOORY TO ASKING SIR, PLS U CAN CRECTION (BAY) BY WAY ON THIS LINE

GSR said...

thank you friend
this side truly, give to big motive for learning english to me,,,

krishnakumar said...

HAI I AM

KRISHNAKUMAR

COULD U PL EXPLAIN TENSE WHILE FORM THE SENTENCE , ITS VERY HARD TO UNDERSTAND

krishnakumar said...

Hai

i am krishnakumar could you pls explain how to use tense while form the sentence it is very difficult to understand for me how will i improve that skill

Saran said...

Dear Arun, It Was really good by best wishes for ur effort.Good

Unknown said...

Hai sir i am chitra i dont know english how to learn and how to talk pls help me i hungry to speak english

Unknown said...

Hi arun
it's really best learning zone and it also very use full for us.i didn't saw your site fully.anyhow it's really nice,thanks for introducing such a super site.i hope this many people get chance to improve communication and mee to also.and once again thanks Arun gee

Unknown said...

Dear Arun
You had a done good job for all of us. really it's so use full site, here before i have been search many site i unfortunately i didn't get single information in other useless site.but your site so use full me and all.once again thanks Arun gee

Unknown said...

dear sir,
this is very usefull to learning english
thank u .

Selvamsurya said...

Sir,

It is really a good job. I have full confident this will be more useful for all english learners. I pray to god for your successful journey.

R. Selvam

Unknown said...

really wonderful job.

thilagavathi said...

I am very surprised to learn this lessons.Thanks forgiving this greatest treasures in the Tamil people.god bless you sir.

Unknown said...

Thankyou brother

Post a Comment