ஆங்கிலம் துணுக்குகள் 3 (Date and Money)

சாதாரணமாக தமிழில் "ஆண்டை" இலக்கங்களில் எவ்வாறு எழுதுகின்றோமோ; அவ்வாறே பேசுகின்றோம். எழுத்துக்களில் எழுதும் பொழுதும் அவ்வாறே எழுதுகின்றோம்.

ஆனால் ஆங்கிலத்தில் அப்படியில்லை. அநேகமாக நான்கு இலக்கங்களில் எழுதும் "ஆண்டை" பேசும் பொழுது இரண்டாகப் பிரித்து இரட்டை இரட்டை இலக்கங்கள் போன்றே பேசப்படுகின்றது.

உதாரணம்:

1954 – nineteen fifty-four

1977 – nineteen seventy-seven

1983 – nineteen eighty-three

தமிழில் பேசுவதுப் போன்றே ஒரே தொடராகப் பயன்டுத்தும் சந்தர்ப்பங்கள்.

2000 = two thousand - இரண்டாயிரம்

2001 = two thousand and one - இரண்டாயிரத்து ஒன்று

2002 = two thousand and two - இரண்டாயிரத்து இரண்டு

2009 = thousand and nine - இரண்டாயிரத்து ஒன்பது

இனி மீண்டும் இரட்டை இரட்டை இலக்கங்களாக மாறுப்படுகின்றன.

2010 = twenty ten

2011 = twenty eleven

2012 = twenty twelve

கவனிக்கவும்.

2010 = twenty ten - இதனை "two thousand and ten" என்று கூறுவதில்லை.

Money

பொதுவாக தமிழிலும் சரி ஆங்கிலத்திலும் சரி நாணயத்தின் தொகையை இலக்கங்களில் எழுதும் போது, குறிப்பிட்ட நாணயத்திற்கு வழங்கப்படும் பெயரை அதாவது 'ரூபாய்' அல்லது 'டொலர்' என்பதை இலக்கங்களிற்கு முன்னதாகவே எழுதப்படுகிறது.

உதாராணமாக:

ரூ100

$150

£200

ஆனால் பேசும் பொழுது நாணயத்தின் தொகையை முதலில் கூறி, அதன் பின்பே நாணயத்தின் பெயரைக் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

உதாரணமாக:

ரூ 100 - Hundred rupees

ரூ 150 - One hundred and fifty rupees

இவற்றையும் பாருங்கள்

ரூ120.55 = One hundred and twenty rupees, fifty-five cent.
நூற்றி இருபது ரூபாய்(கள்) ஐம்பத்து ஐந்து சதம்.

$225.10 = Two hundred and twenty five dollars, ten cent.
இருநூற்றி இருபத்தைந்து டொலர்(கள்) பத்து சதம்.

£450. 21 = Four hundred and fifty pounds, twenty-one pence.
நானூற்றி ஐம்பது பவுண்ட்ஸ்(கள்) இருபத்தி ஒரு ப்பென்ஸ்

மேலும் துணுக்குகள் Download As PDF

28 comments:

Mathuvathanan Mounasamy / cowboymathu said...

தெரிந்த விடயம்தான் எனினும் கோடிட்டுக் காட்டும்போது வித்தியாசத்தை உணரமுடிகிறது.

தொடரட்டும் உங்கள் பணி.

மதுவதனன் மௌ.

Unknown said...

nanri

Unknown said...

This is very useful site..

durai said...

நான் தற்போது தான் முயற்ச்சி செய்கிறேன் இது எனக்கு பயனுள்ளதாகிறது
நன்றி !

vancouvertamilnews said...

thank you

super star said...

மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது

super star said...

மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது

super star said...

மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது

Riswaan nafeela said...

good

jinoranjan said...

it is very use full to us

keran said...

thks to this website...really used for tamil medium stduent i m doing engineering bt i do no match english kw i ll nw ..thq u...

NET NATHAM said...

i am new for this bloger. Realy thank for your service

Unknown said...

Nalla padhivugal.

Unknown said...

Nalla padivu

Unknown said...

sir, i want all the pdf in one book format plz help me

Unknown said...

sir i want all the pdf in one book format

Unknown said...

Hai Sir I'm new for this site,It's very useful.
Thanking You sir.
and I have one doubt, 2010 = twenty ten - இதனை "two thousand and ten" என்று கூறுவதில்லை.ok,then how we say 2007.please can you Explain me sir.

subramaniya sharma said...

மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது

ஆனால்
ரூ120.55 = One hundred and twenty rupees, fifty-five cent.
நூற்றி இருபது ரூபாய்(கள்) ஐம்பத்து ஐந்து சதம்.

cent என்ற இடத்தில் paise என்பதே பொருத்தம்

Unknown said...

நான் தற்போது தான் முயற்ச்சி செய்கிறேன் இது எனக்கு பயனுள்ளதாகிறது
நன்றி !

Unknown said...

Thanking you

Unknown said...

Thank you Arun sir......

Unknown said...

Thank you very much Arun sir, very good lessons

Unknown said...

Thank you very much Arun sir, .I am very happy .your lessons are very very good.

Unknown said...

already i asked you how to use 'at all and not at all' in sentences
please explain me clearly

Unknown said...

மிக்க நன்றி ........................

Ramees said...

Thank you Arun Sir, Very Use full

கோ. நம்மாழ்வார் said...

Thanks for your service

Unknown said...

Thank you sir

Post a Comment