ஆங்கிலம் துணுக்குகள் 11 (Sentence Stress)

ஆங்கிலம் துணுக்குகள் 10 இல் சொல்லழுத்தம் (Word Stress) பற்றிய விளக்கம் பார்த்தோம். அதே போன்றே வாக்கிய அழுத்தப் (Sentence Stress) பயன்பாடுகளையும் சரியாகப் பயின்று பேசுவது மிக முக்கியமானது. இவ் வாக்கிய அழுத்தப் பயன்பாட்டை முறையாகப் பயிற்சி பெறாமல் ஆங்கில மொழியை சரியாக பேசுதலே சாத்தியமற்றது எனலாம்.

இவற்றை பயில்வது கடினமானதா? இல்லை. எதனையும் சரியாக விளங்கிக்கொண்டால் இலகுவாகவே இருக்கும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுக்களைப் பாருங்கள்.

What is your name?
வட் இஸ் யுவர் நேம்?
வட்ஸ்யுவர்நேம்?

என மேலே எழுதப்பட்டுள்ளது போன்று, சொல்லுக்கு சொல் இடைவெளி விட்டு பேசி பழக வேண்டாம். மேலுள்ள வாக்கியத்தில் உள்ள அனைத்து சொற்களையும் ஒரே சொல்லாக “வட்ஸ்யுவர்நேம்?” என (இடைவெளியின்றி ஒரே சொல்லாக) பேசிப் பாருங்கள். பேசுவதற்கு இலகுவாகவும் இருக்கும். விரைவில் ஆங்கில பேச்சும் எமது நாவிற்கு எளிதாகவும் புலப்படும். அதேவேளை ஒரு வாக்கியத்தில் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய இடம் எது, அழுத்தமின்றி ஒலிக்கப்பட வேண்டிய இடம் எது என அறிந்துக்கொள்ளல், மேலும் உங்கள் ஆங்கில மொழி ஆளுமையை வளர்க்க உதவும்.

வாக்கியங்களில் ஒலிப்பழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய இடங்களை அறிந்து, அதற்கேற்ப ஏற்ற இறக்கத்துடன் அழுத்தமாக ஒலிக்க வேண்டிய இடத்தில் அழுத்தமாகவும், மென்மையாக ஒலிக்கப்பட வேண்டிய இடத்தில் மென்மையாகவும் பேசிப் பழகுவது மிகவும் முக்கியமானது. தாய் மொழி ஆங்கிலேயரின் உச்சரிப்பின் பொழுது இடையிடையான சில சொற்கள் உச்சரிக்கப்படாதது போல் (மென்மையாக) பேசப்படுவதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள். அவை அழுத்தமின்றி அல்லது அழுத்தம் குறைவாக ஒலிக்கப்படும் சொற்கள் அல்லது இடங்கள் ஆகும்.

WHAT is YOUr NAME?
வட்ஸ் யுவர் நேம்?

WHERE are you STAYing?
வெயாராயூ ஸ்டேயிங்?

HOW LONG have you been STAYing in HONG KONG?
ஹவ்லோங் ஹேவ்யூபீன் ஸ்டேயிங்ன் ஹொங்கொங்?

வாக்கிய அழுத்த அடிப்படை விதிமுறைகள்


முக்கியாமாக ஒரு வாக்கியத்தில் இரண்டு வகையாக சொற்கள் ஒலிக்கப்படுகின்றன.

Content Words - (கனமாக) சொல்லழுத்தச் சொற்கள்
Structure Words - சொல்லழுத்தமற்ற சொற்கள் (இவைகளே ஒரு வாக்கியத்தின் கட்டமைப்பை முழுமைப்படுத்துக்கின்றன.)

ஒரு வாக்கியத்தில் சொல்லழுத்தச் சொற்களே (Content Words) பிரதான இடத்தை வகிக்கின்றன. அவைகளே ஒருவர் சொல்வது என்ன எனும் பொருளை விளக்குபவை.

எடுத்துக்காட்டாக:

I + GO + SCHOOL + BUS என்று நீங்கள் ஒருவரிடம் கூறுகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம், அதனை கேட்பவர், உங்கள் முகக் குறிப்புகளையும், உங்கள் அங்க அசைவுகளை (செய்கைகளை) வைத்தும் நீங்கள் என்ன பேசுகின்றீர்கள் என்பதை புரிந்துக்கொள்வார்.

I am GOing to SCHOOL by BUS.
“ஐ’ம் கோயிங்டு-ஸ்கூல் bபைபஸ்” என்று கூறுவீர்களானால் வாக்கிய அமைப்பு முழுமையானதாக இருக்கும். அதேவேளை இடையில் பயன்படும் சொற்களே அழுத்தமற்று பேசப்பட வேண்டியவை என்பதையும் புரிந்துக்கொள்ளலாம்.

இவற்றை எளிதாக எவ்வாறு அறிந்துக்கொள்ளலாம் என்பதை கீழே பாருங்கள்.

பொதுவாக ஒரு நீண்ட வாக்கியத்தின் அழுத்தமின்றி (மென்மையாக) ஒலிக்கபட வேண்டிய சொற்கள்:

Pronouns
It, his, her, we

Prepositions
At, in, on

Articles
A, an, the

Conjunctions
But, because, and

Auxiliary verbs
Is, are, be, can

அழுத்தமாக ஒலிக்க வேண்டிய சொற்கள்:

Main Verbs
GO, COME, GIVE

Negative Auxiliary verbs
DON’T, DOESN’T, DIDN’T, CAN’T

Nouns
SARMILAN, BUS, SCHOOL, ENGLISH

Adjectives
BLUE, SMALL, CLAVER

Adverbs
USUALLY, ACTUALLY, QUICKLY,

குறிப்பு:
இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை, பொதுவாக ஒரு வாக்கியத்தின், "வாக்கிய அழுத்தம்" தொடர்பான ஒலிப்பு முறைமையையாகும். அதேவேளை பேசும் ஒருவர் ஒரு வாக்கியத்தின், குறிப்பிட்ட ஒரு சொல்லை அல்லது இடத்தை (குறலை உயர்த்தி) சொல்லழுத்தமாக பேசுதல், ஒன்றை உணர்த்தி அல்லது வலியுறுத்தி பேசுதல் என்பதும் உள்ளது என்பதை கருத்தில் கொள்க. அதுதொடர்பான பாடம் எதிர்வரும் பாடங்களில் எதிர்பாருங்கள்.

வாக்கிய அழுத்தம் - முறையாக பயில்வதன் நன்மைகள்?


தாய் மொழி ஆங்கிலேயரின் விரைவான ஆங்கில ஒலிப்புக்களை எளிதாக விளங்கிக்கொள்ளல். நாமும் இந்த வாக்கிய அழுத்த முறைமைகளை சீக்கிரமே புரிந்துக்கொள்ளல். நாமும் ஆங்கிலேயருக்கு நிகரான ஆங்கில பேச்சாற்றலை வளர்த்துக்கொள்ளல். நம்மில் பலர் ஆங்கில இலக்கணம் கற்றவர்களாக இருந்தும், பொது இடங்களில் ஆங்கிலத்தில் பேசுவதற்கு கூச்சப்படும் பலர் இருக்கின்றனர்; அவ்வாரானவர்களும் இவ் வாக்கிய அழுத்த முறைமைகளை விளங்கிக்கொள்வதன் ஊடாக பலர் மத்தியில் தடங்களின்றியும் கூச்சமின்றியும் பேசும் ஆற்றலை உருவாக்கிக் கொள்ளல், என பல்வேறு நன்மைகள் உள்ளன.

எனவே ஒரு வாக்கியத்தின் "வாக்கிய அழுத்தம்" எந்தெந்த இடங்களில் பயன்பட வேண்டும் என்பதை அறிந்து பயிற்சி செய்தல் சிறந்தது அல்லவா?

மேலும் துணுக்குகள்

நன்றி!

அன்புடன்
அருண் HK Arun Download As PDF

5 comments:

Anonymous said...

இந்த இணையதளம் என்னை போன்ற மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது.மிகவும் நன்றி!

zi said...

sir,
Really u have done a good job. I have three doubts, that is how to make active voice and passive voice and Direct and Indirect speech.Can u please give the notes for make the sentence with (where)(which). Ex. I miss the pen which was you gave.

Reply please sir.

Jegan said...

அருமை.. இவ்வளவு நாளாக எந்த இடத்தில் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் , கூடாது என தெரியாமல் இருந்தேன். மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. மிக்க நன்றி.

Kukenthira28 said...

GREAT...

mohamedsujath said...

Great ur explained

Post a Comment